ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
0512 - 53 81 70

Air Clean ® de actieve betonstraatsteen voor stikstofreductie!

LBN introduceert:


Air Clean ®
De actieve betonstraatsteen voor stikstofreductie !

De bevolking in de steden neemt gestaag toe. Hierdoor ontstaan problemen die met infrastructuur maar ook met milieu te maken hebben.

Naast de hoge CO2 uitstoot veroorzaken ook fijnstofbelastingen en stikstofoxiden – concentraties een probleem voor het milieu in de stad.

De politiek en het stadsbestuur hebben de plicht zorg te dragen voor een verantwoord klimaat voor de bewoners en bezoekers van de steden en Gemeenten.

Air Clean ® van LBN zorgt voor een effectieve en eenvoudige reducering van het schadelijke NO2. Air Clean ® biedt een oplossing.

Het schadelijke NO2 is slecht in water oplosbaar en wordt als gas ook niet door de regen uit de in te ademen lucht opgenomen.

Wel wordt NO2 door een chemische reactie doormiddel van photokatalyse door de 
Air Clean ® betonstraatsteen in nitraat omgezet en zo uit de lucht ontrokken.

Nitraat is eenvoudig oplosbaar en wordt door het water afgevoerd. 
Het zo ontstane nitraat is een goede voedingstof voor planten en bomen.

Of het nu een groot of een klein project is, in beide gevallen kan de vermindering van de stikstofoxidenconcentratie in de lucht voor verbeterde levenskwaliteit zorgen.
 
Button