ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
0512 - 53 81 70

Privacy statement

LBN is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. LBN houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt LBN uw gegevens vast. LBN gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van LBN, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht LBN rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij LBN. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren. 

Functionele cookies (Deze cookies worden gebruikt voor de werking van de website.)

Deze cookie slaat een uniek id op voor het CMS. Het wordt gebruikt voor functionaliteiten zoals inloggen, sitevoorkeuren en het onthouden van ingevulde velden van formulieren op het moment dat er op verzenden wordt geklikt. De cookies zijn geldig tijdens de sessie.

Matomo-analyse-service

Vanwege de huidige discussie over gegevensbescherming hebben we besloten om onze website te evalueren met de Matomo-analyse-service.

Deze trackingcookies slaan gegevens op over hoe u onze website gebruikt, met inbegrip van uw IP-adres. Deze gegevens worden door ons geanonimiseerd en opgeslagen. Als u geen toestemming wilt geven voor de analyse van uw gebruik van onze website, kunt u in het onderstaande veld de optie uitvinken.

Internetsites van derden 

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement 

LBN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 
Button