0512 - 53 81 70

Kernwaarden

Kernwaarden zijn een belangrijk deel van ons. De kernwaarde bestaat uit de opvatting op welke manier te handelen, wat voor gedrag belangrijk is. Bij LBN geloven wij in de volgende vijf kernwaarden: eerlijkheid, loyaliteit, discretie, gedrevenheid en professionaliteit.

Eerlijkheid

Eerlijkheid staat voor betrouwbaar en oprecht zijn. Het is binnen LBN belangrijk dat kennis met elkaar wordt gedeeld. Dat een ieder daar oprecht in is en betrouwbaar mee omgaat. Dat betekent ook dat onkunde met elkaar besproken wordt en met elkaar bespreekbaar is. Actief ondersteuning vragen en geven is een vorm van eerlijkheid.

Loyaliteit

De kernwaarde loyaliteit betekent trouw zijn aan onze verbintenis met LBN, loyaliteit tonen naar onze klant. Trouw zijn naar elkaar. Een ieder weet waar LBN voor staat en naar toe wil. Met loyaliteit zet elke medewerker zich voor gestelde doelen in. LBN toont loyaliteit naar haar medewerkers.

Discretie

Erkennen wat voor een ander ongemakkelijk kan zijn, is discretie. Bij LBN tonen wij fijngevoeligheid, bescheidenheid zodat de belangen van anderen niet geschaad worden. In de bedrijfsvoering kan discretie in de vorm van geheimhouding voorkomen.

Gedrevenheid

Gedrevenheid maakt deel uit van een ieder bij LBN. Dat uit zich in de krachtige overtuiging in ons product, het erkennen van de kernwaarden en deze gemotiveerd deel te maken van ons handelen. Bij LBN merk, hoor en zie je dat kwaliteit een naam heeft!

Professionaliteit

Een ieder bij LBN straalt professionaliteit uit. Bij LBN zijn wij bekwaam in het geen van ons wordt verwacht. Wij werken accuraat en dragen de eenheid van organisatie uit naar klanten. In onze professionaliteit zien wij waar mogelijkheden liggen en geven daar op constructieve manier invulling aan. Formele regels maken deel uit van het arbeidsproces, gezagsverhoudingen worden erkend en passend naar gehandeld.

 
Button