ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
0512 - 53 81 70

Betonbuis als enige groen milieulabel A

In een vergelijkend milieuonderzoek van rioleringsbuizen komt beton duidelijk als winnaar uit de bus. Sterker nog: betonnen buizen krijgen als enige materiaal het gunstige milieulabel A. Kunststof buizen scoren aanmerkelijk slechter.

Energielabel

Bron: Fachvereinigung Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.

Het onderzoek is verricht door de Duitse universiteit van Magdeburg. Bekeken werd het energieverbruik en de (daaruit voortkomende) CO₂ uitstoot tijdens de productie van rioolbuizen tot DN500mm. Vergeleken werden betonnen buizen (beton, gewapend beton en gres/beton) en kunststoffen buizen (PVC, PP en PE).

Uit het wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat de drie soorten betonnen buizen aanzienlijk minder ‘milieubelasting’ veroorzaken dan de kunststof buizen. Beton als materiaal krijgt als enige het groene milieulabel A. Een PVC-buis met een diameter van 400mm belast het milieu tijdens de productie ongeveer 4 keer ernstiger, terwijl een PE buis daar boven op nog eens twee keer zoveel milieubelasting veroorzaakt.

In het geval van LBN Betonproducten pakken de milieucijfers nog gunstiger uit omdat de productielocaties zich in de directe nabijheid van zand- en grindputten bevinden, waardoor deze grondstoffen niet per schip aangevoerd hoeven te worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd!

 
Button