ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
0512 - 53 81 70

LBN trouwe sponsor straatkinderen project Ghana

Child Support Ghana‘Eindelijk kunnen we waterafvoer aanpakken’

"De eerste echte tropische regenbui kondigde vrijdag 6 mei de komst van het regenseizoen aan. Het was meteen raak. Een zware onweersbui met dikke hagelstenen en een stevige storm raasde over Wa. Er was veel schade in de stad en ook Child Support liep schade op. Het terrein veranderde snel in één grote modderpoel…”

Dit zijn delen uit een bericht de Nederlander Eric Coomans, die in Ghana de stichting Child Support Ghana leidt. Dankzij o.a. langdurige financiële steun van LBN Betonproducten en een actie van de Stichting Goed Idee Projecten (GIP) kan er in september 2011 eindelijk worden begonnen met het egaliseren en draineren van het terrein. Ook wordt de riolering aangepakt.

Child Support Ghana vangt in het Noordwesten van het land zieke en (kans)arme straatkinderen op en biedt hen onderdak, verzorging en onderwijs. Vooral straatmeisjes komen al snel in de prostitutie terecht. Door hen op te nemen en een vak te leren wil de organisatie hen een betere kans geven in hun eigen onderhoud te voorzien. Andere kinderen krijgen onderdak, gaan naar school en worden door de stichting Child Support Ghana verder bijgeschoold. En is er een Hospice, waar 6 jonge HIV/AIDS patiënten worden verzorgd. Gemiddeld krijgen zo’n 50 kinderen op het terrein onderdak en verzorging.

Eric Coomans meldt dat het onbestrate terrein tijdens het regenseizoen in één grote modderpoel verandert, dat het water de gebouwen binnenloopt en dat ook de afvoer van hemel- en afvalwater dan niet goed functioneert: "Zeker voor onze zieke kinderen, maar ook voor de medewerkers en vrijwilligers is hygiëne zeer belangrijk om besmettelijke ziekten te voorkomen. Eindelijk kunnen we de afvoer van water aanpakken.”

LBN steunt de stichting Child Support Ghana sinds de oprichting in 2005 met vaste financiële donaties, waarmee salarissen van Ghanese moeders in het Hospice worden betaald. LBN vierde het 5-jarig bestaan in 2010 met de oprichting van Stichting GIP, die wordt voorgezeten door Joke Kamminga-Mulder, directielid van LBN. Afgesproken werd dat per geleverde LBN-vracht riolering en bestrating één euro aan de stichting GIP zou worden gedoneerd. Dat leverde € 5149,- op. Met donaties van andere betrokkenen (o.a. klanten en personeel van LBN) staat de teller nu op zo’n 9000 euro. Deze zomer wordt nog getracht dat bedrag af te ronden op 10 mille. Of dat lukt, staat nog niet vast, maar één ding is zeker: Stichting Child Support Ghana kan in het najaar beginnen de afwatering in Wa te moderniseren.

De zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd!

 
Button