ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
0512 - 53 81 70

Disclaimer

 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  - de eigenaar: de eigenaar van de website;
  - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  - de content: alle in de website aanwezige inhoud.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dien schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Auteursrechtvoorberhoud 

Op alle foto’s op de LBN-website rust auteursrecht. LBN behoudt zich haar auteursrecht op deze foto’s uitdrukkelijk voor. Voor ieder gebruik van de foto’s anders dan voor persoonlijk gebruik is uitdrukkelijke toestemming vereist van LBN. Het s niet toegestaan deze foto’s of delen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LBN.

 

 
Button