0512 - 53 81 70


Gemeenten 

Gemeenten hebben een bepalende rol in de transformatie van onze huidige samenleving naar een energie-neutrale samenleving. Infrastructureel zal er in dorpen en steden veel veranderen. Riolering zal tot wijk- en dorpsniveau worden teruggebracht, water wordt opgeslagen in plaats van afgevoerd en energieterugwinning en – opwekking worden lokaal uitgevoerd. De inkoop van infrastructurele materialen wordt gestandaardiseerd om kosten te besparen en eenheid in het stads- en wijkbeeld te krijgen.

Dan is het goed om te weten dat LBN Betonproducten een zeer groot assortiment aan riolerings- en bestratingsmaterialen op voorraad heeft. Producten die zorgen voor een duurzame oplossing van de bestaande en toekomstige uitdagingen. Dankzij onze keten van gespecialiseerde fabrieken worden bijvoorbeeld, innovatieve riothermie buizen om energie uit rioolwater terug te winnen of ondergrondse bassins voor de wateropslag af-fabriek geleverd. 

Overheden en bedrijfsleven zullen technologie, financiering en creativiteit bundelen om tot innovatie en effectieve oplossingen te komen. LBN Betonproducten heeft ruime ervaring in het samenwerken met gemeenten en andere instanties. Zoals bij ingrijpende rioleringsprojecten in grote binnensteden of bij slimme, goedkope oplossingen in het buitengebied.

In ons assortiment vindt u altijd wel iets dat in uw straatje past. 

 
Button