0512 - 53 81 70

Ingenieurs 

Naarmate opdrachtgevers zich vaker terugtrekken in de uitvoeringsfase van een project, groeit de rol van de ingenieur. Hij is niet langer ontwerper, maar krijgt steeds meer de rol van project-regisseur. Het biedt de bureaus de kans hun werkveld te verruimen en hun kennis beter te vermarkten.

In dit veld van ontwerp én uitvoering én regie, speelt co-makership een cruciale  rol. Leveranciers moeten in staat zijn vanaf de ontwerpfase mee te denken, risico’s te nemen en verantwoordelijkheid voor innovatieve oplossingen te dragen. Zodat u zeker weet dat uw oplossingen niet alleen kloppen, maar ook binnen schema en budget blijven. Of dat ze bijvoorbeeld passen in het  BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) om de overlast in de openbare omgeving beperkt te houden. Zodat u de regie ook soepel kunt voeren. 

LBN Betonproducten is onderdeel van een innovatieve keten van betonfabrieken die gewend zijn vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering mee te denken. Vanuit de diverse dedicated productiefaciliteiten wordt innovatief maatwerk net zo stipt geleverd als betonproducten uit voorraad. LBN is uw productie-regisseur zodat de lijnen tot onze medewerkers altijd helder en kort zijn. 

Kijk hier met welke van onze oplossingen u de oplossingsleverancier kunt zijn. 


 
Button