0512 - 53 81 70

Nationale Klimaat Expo 19-20 april 2023

LBN Betonproducten heet u op 19-20 april 2023 van harte welkom in Houten bij het Nationale Klimaat expo op Stand 124.

Een ultieme mix van urgente kennis en praktische oplossingen voor wateroverlast, hittestress, extreme droogte en onze toekomstige leefomgeving.

Registreren voor gratis toegang

https://register.visitcloud.com/survey/2xkrnjlzv6vhn

 

 

 
Button