0512 - 53 81 70

LBN Verkalit zetsteen maakt debuut op Nederlandse dijk na geslaagde Steentoets!

https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2019/09/scharnierende-deken-van-duitse-degelijkheid-slaagt-voor-steentoets-101276681 

LBN Betonproducten is de leverancier van de betonnen zetstenen, waarmee 4,4 km van de Friese Lauwersmeerdijk wordt verstevigd. Het is de eerste keer dat Verkalit Interlock zetstenen op een zoutwaterkering worden toegepast. Door het innovatieve ontwerp van de zetsteen biedt de deklaag van de dijk volledig weerstand tegen hoogwater, stormvloed en ijsgang.

De Verkalit Interlock zetstenen (30x30x30 cm) worden al vele jaren succesvol toegepast in gekwalificeerde dijkaanleg aan de Duitse Waddenkust. Het unieke hol- en dol systeem dat rondom de steen is aangebracht verdeelt verticale krachten van water of ijs via de aanliggende stenen over het dijklichaam. Verkalit Interlocks zijn duurzamer dan vergelijkbare systemen omdat er met minder beton een waterkering wordt gelegd die minstens zo sterk is als vergelijkbare systemen.

Op 8 juli 2019 is officieel een begin gemaakt met het project Lauwersmeerdijk tussen Peasumer Lannen en de Cleveringsluizen. De dijkversterking past in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin waterschappen, Rijkswaterstaat, bedrijfsleven en kennisinstituten samen de komende 30 jaar ruim 1100 km dijken versterken. LBN Betonproducten is trots om onderdeel te zijn van deze grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Delta Werken.

 

Deze cookies houden het surfgedrag van individuele personen bij. Andere organisaties dan de politie maken met dit type cookies profielen om bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk te maken op andere websites met wie deze cookies worden gedeeld. Voor dit type cookies geeft u bij uw eerste bezoek aan LBN Betonproducten B.V. wel of geen toestemming. Accepteer en toon inhoud

 

Lees meer over dit project

 
Button