0512 - 53 81 70

ZIEN WIJ U OP ONZE STAND 3.166 TIJDENS DE NATIONALE KLIMAAT EXPO IN HOUTEN OP 17 EN 18 APRIL?

Tijdens de Nationale Klimaat Expo presenteren wij u dé oplossing voor een innovatieve aanpak voor efficiënt regenwaterbeheer!

Met name de gevolgen van de klimaatverandering voor stedelijke gebieden stellen ons steeds voor nieuwe uitdagingen. Een bouwsteen voor duurzame, klimaatvriendelijke binnenstedelijke ontwikkeling is het gebruik van water zuiverende en verdampingsactieve oppervlaktebekledingen. Daarnaast kan het gaan om het ter plekke bufferen van regenwater. 

Het Bufferblock-systeem is een ondergrondse waterbergende oplossing die het water lokaal laat infiltreren. Door Bufferblocks te plaatsen wordt het regenwater van hevige piekbuien opgevangen waarmee tegelijk de natuurlijke waterhuishouding wordt hersteld. Bij een hevige bui vullen de grote holle ruimtes in de Bufferblocks zich tijdelijk met regenwater. De bufferende werking ontlast het rioolsysteem en brengt vocht terug in de bodem. Door de Bufferblocks te combineren met regenwaterzuiveringsintallaties beCLean en beCompact wordt het regenwater gereinigd en geïnfiltreerd op de plaats waar het neerkomt en kan decentraal weer worden gebruikt voor de waterkringloop en de grondwateraanvulling. Met dit ondergrondse waterbergende, regenwaterbehandelings- en infiltratiesysteem gaan we een nieuwe en innovatieve weg in op het gebied van de behandeling van regenwater. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van water absorberende bestrating waarbij het regenwater bij opwarming verdampt en daardoor hittestress vermindert.

Nog geen voucher? Registreer u dan gratis via: https://register.visitcloud.com/survey/1hitb66kq0t5i#newtab

 

 
Button