0512 - 53 81 70

Missie

Onze marktpositie te verbeteren doordat de klant ons prefereert vanwege onze hoogwaardige kwaliteit in producten en de klant ons als betrouwbare eenheid ervaart welke wij verkrijgen door persoonlijke klantbenadering met concrete, heldere afspraken en een foutloze service. Wij dragen van binnenuit zorg voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Onze missie

  • De kernwaarden
  • Strategische doelen
  • Normen en regels

Onze missie, het doel dat wij ons gesteld hebben in de komende 5 jaar. Daar werken wij met elkaar naartoe. Met elkaar is veel bereikt en dat is absoluut een groot compliment voor elke medewerker van LBN. Vooruit kijken, is inspelen op de toekomst. Wij willen de kwaliteiten van een ieder beter benutten, erkennen wat goed gaat en zien waar je kunt verbeteren. Wat bekend is, wordt helder neergezet en onbesproken zaken gaan wij vorm geven. Een proces dat de inzet van een ieder vraagt.

Hoe wij dat met elkaar gaan doen, geven de kernwaarden aan. De waarden die ons ondernemerschap bepalen, waarden die ons handelen naar elkaar bepalen. De kernwaarden geven richting aan ons handelen en behoren een deel te zijn van elke medewerker.

Om ons doel te bereiken, zullen wij processen vernieuwen, gaan wij structuur aanbrengen op bekende en nieuwe onderdelen en zullen tussendoelen bereikt moeten worden. Deze strategische doelen worden ingezet vanuit de kernwaarden. Strategische doelen staan in het belang van het overkoepelende doel: onze missie.

Wij willen met elkaar de missie in 5 jaar bereiken, daarvoor is het belangrijk dat elke medewerker weet wat er verwacht wordt. Om met elkaar een doel te bereiken heb je regels nodig. Regels die richting geven aan ons handelen, houvast bieden voor een ieder en ook intern corrigerend werken.