0512 - 53 81 70

Productielocaties


Riolering

Bestrating

Fabriek Datteln (buizen- en puttenfabriek)

Klosterstraße 13
D-45711 Datteln

 

Fabriek Leer (betonstenenfabriek)

Eisenstraße 7
D-26789 Leer-Nüttermoor

 

Fabriek Issum (buizen- en puttenfabriek)
Bogenstraße 21-23
D-47661 Issum

Fabriek Dorsten (betonstenenfabriek)

Pörtnerskamp 18
D-46286 Dorsten-Wulfen

 

Fabriek Möhnesee (buizen- en puttenfabriek)
Delecker Weg 33
D-59519 Möhnesee-Wippringsen

Fabriek Kempen (betonstenenfabriek)
Hülser Straße 132
D-47906 Kempen

Fabriek Schermbeck (buizen- en puttenfabriek)
Alte Poststr. 97
D- 46514 Schermbeck

 

Fabriek Steinfeld (buizen- en puttenfabriek)
Industriestraße 10
D-49439 Steinfeld

 

Fabriek Nievenheim (buizen- en puttenfabriek) 
Zinkhüttenweg 16
D-41542 Dormagen-Nievenheim

 

Fabriek Stendal (polymeer buizen- en puttenfabriek)
Hoher weg 7
D-39576 Stendal

 


 

 
Button