0512 - 53 81 70

GroenBlauw Twekkelerveld Enschede

Opdrachtgever: Gemeente Enschede
Aannemer: NTP B.V. Enschede
Producten:
Producten tot nu toe geleverd: 1ste serie
  2x duiker 9m1 lang
  1x 19m1lang
  Duiker 8x 125x75x900 cm
  Duiker 4 x 175x75x600 cm = 18 m1
LBN levert: Betonbuizen DVV DN 1600 / 1250 / 300
  Putten: DN 800, 1000, 1500, 2000, en 2500
  Maatwerk putten
  U-duiker
  Bouwwerken

Bijzonderheden:

Wanneer het hard regent, komen een aantal straten in Twekkelerveld onder water te staan. Met name rondom de Goolkatenweg en in de Pijlhovestraat kan de riolering al dat water niet aan. Met het omvangrijke project GroenBlauw Twekkelerveld gaat de gemeente dit aanpakken. NTP is gestart met werkzaamheden in de ‘groene zone’. Nieuwe riolering (duikers) en een nieuwe beek bieden ruimte om water tijdelijk op te slaan en af te voeren naar de groene zone. Tegelijkertijd gaan deze aanpassingen hittestress en droogte tegen en verbeteren ze de biodiversiteit. Zo bereiden we Enschede voor op extreme weersomstandigheden en verhogen we de leef kwaliteit in Twekkelerveld.      


 
Button