0512 - 53 81 70

KRW-Berging / Limburgstraat 22 Kelpen-Oler

Opdrachtgever: Gemeente Leudal
Aannemer: Bloem Infra b.v.
Producten:

Bouwwerk / Put


Bijzonderheden:

Kelpen-Oler is een van de kerkdorpen in de Gemeente Leudal. De Gemeente heeft een basisrioleringsplan opgesteld om de kernen van de verschillende kerkdorpen uit de gemeente de komende jaren te verbeteren.

Bloem Infra is gestart met de werkzaamheden. Er wordt een ondergrondse berging gerealiseerd, ter hoogte van de Limburgstraat in Kelpen-Oler. Om zo de overstort van het gemengd stelsel op de watergang Wessemerven op te vangen. Het is niet alleen een milieumaatregel maar tevens ook de beheersing van het waterpeil. Waarbij het doel is om zo min mogelijk water in natte periodes te hebben in de Wessemerven.

Onder de parkeerplaats aan de Limburgstraat wordt een ondergrondse bergingsleiding aangelegd om het overtollig rioolwater dat normaliter direct overstort naar de Wessemerven te kunnen bergen en nadien, als het weer mogelijk is, via het gemaal van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) te verpompen richting de waterzuiveringsinstallatie.

Voor het kunnen aanleggen van de bergingsleiding wordt het asfalt van de gehele parkeerplaats opgebroken en er wordt een tijdelijke bemalingsinstallatie aangebracht. Deze installatie is nodig om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen zodat er ondanks de regenval nog enigszins “droog” gewerkt kan worden.

Gezien de beperkte werkruimte op de bouwplaats, was er nauwelijks ruimte voor een grote telekraan. Daarom is er gekozen voor het slimme van LBN Betonproducten. LBN heeft een grote put geleverd in 3 delen. Het voordeel daarvan is, dat het lichtere elementen zijn die gemakkelijker gemonteerd kunnen worden.     


 
Button