0512 - 53 81 70

Riolering Dorpsstraat e.o. Exmorra

Opdrachtgever: Gem. Súdwest Fryslân en Wetterskip Fryslân
Aannemer: Schot Infra B.V.
Producten:

Maatwerkput met lining.

Buizen met doorgaande vlakke voet en standaard putten rond en vierkant.


Bijzonderheden:

Na de bouwvakvakantie is er in opdracht van Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân begonnen met de werkzaamheden t.b.v. het project ‘Riolering Exmorra’.

Op dit project zijn twee rioolgemalen verwijderd en daarvoor in de plaats is één groot rioolgemaal aangebracht, welke middels een 400m1 lange gestuurde boring van PE-buis verbinding maakt met een bestaande persleiding die het rioolwater van Exmorra naar de rioolwaterzuivering in Bolsward transporteert. 
Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat het tracé, waar  nieuwe rioleringen moeten worden aangebracht en rioleringen moeten vervangen, op een oude dijk en oude boerderijplaatsen ligt welke tot de ijzertijd terug kunnen gaan.

De rioolwerkzaamheden zullen onder archeologische begeleiding uitgevoerd worden en zullen we, wat Exmorra betreft, weer wat meer over onze geschiedenis te weten komen.


 
Button