0512 - 53 81 70

RIOLERING POIESZ / MOUNEDYK - UT-WEI TE AKKRUM

Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
Aannemer: WMR Rinsumageest
Producten:

Ca. 400 meter betonriool diameters 400, 500, 600 en 700 (ongewapende doorgaande vlakke voet buizen)

Putten 12 stuks  rond 800mm en 100mm

Uitstroombak 1 stuks

 


Bijzonderheden:

Aannemer WMR uit Rinsumageest is gestart met het vervangen van de riolering in een deel van de UT-wei en Mounedyk. De aansluiting op het hoofdriool in de Feansterdyk maakt de afsluiting van de kruising nodig. Het hele werk duurt tot begin december van dit jaar.

De herinrichting van de Ulbe Twijnstrawei en Mounedyk in Akkrum krijgt de komende maanden vorm. Beide wegen worden als woonstraat met meer groen ingericht. De snelheid wordt beperkt. Na het vernieuwen van stroomkabels en waterleidingen begint de feitelijke herinrichting. Dat is na de bouwvakvakantie.

In de plannen houdt de gemeente rekening met de wensen, die uit een enquête in 2017 naar voren kwamen. Ook de suggesties in de nieuwsbrief van 2021 worden meegenomen. Verkeer mag in beide straten straks niet sneller dan dertig kilometer per uur.

Om wateroverlast tegen te gaan wordt een extra regenwaterriool in de Mounedyk en Ulbe Twijstrawei gelegd. Voor zover nodig worden ook alle huisaansluitingen tot de erfgrens vernieuwd. Het werk, dat ongeveer veertien weken duurt, begint als Vitens en Liander klaar zijn, ongeveer vanaf half juni.

Zie voor project informatie ook:

https://akkrum.net/actueel/mounedyk-en-ut-wei-akkrum-op-de-schop

https://akkrum.net/lyts-nijs/rioolwerk-mogelijk-aangepast-om-evenementen-akkrum


 
Button