0512 - 53 81 70

Home  /  Projecten  /  Zuidwesthoek, Boven-Hardinxveld

Zuidwesthoek, Boven-Hardinxveld

Opdrachtgever:Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Aannemer:De Vries Stolwijk B.V.
Producten:Keramische buizen DN300, Polymeerbetonputten en uitstroombakken geleverd door LBN.
Bijzonderheden:Het bestaande riool is sterk verouderd, waardoor het riool vervangen dient te worden. Het huidige riool vangt hemelwater én vuilwater op. Dit wordt gemengd afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Om dit te verbeteren komen er twee riolen, in plaats van één, voor terug. Eén riool voor de afvoer van het vuile water en een tweede riool voor de afvoer van betrekkelijk schoon hemelwater. Om vuil- en schoon water optimaal te scheiden is het nodig om en nieuwe leiding aan te leggen voor afvoer van het hemelwater. De bestaande afvoerleiding blijft in gebruik voor vuilwater.

Vervangen riolering en herinrichting straat Zuid-West

 
Button