0512 - 53 81 70

Waterschappen

Waterschappen ontwikkelen zich van traditionele watersysteem-beheerder naar partner in ruimtelijke ordening. Zij zetten hun kennis en ervaring over gebiedsontwikkeling in om met andere overheden en het bedrijfsleven de beste keuzes te maken over duurzame landinrichting én innovatief waterbeheer. Niet alleen grootschalige oplossingen, zoals ruimte voor de rivieren, maar ook in stedelijke gebieden met snelle waterafvoer, veilige  waterberging of slimme waterpasserende bestrating.

Het samen zoeken naar creatieve en duurzame oplossingen is voor LBN Betonproducten dagelijkse praktijk. Zo hebben wij de unieke ronde Optimal Complete rioleringsput ontwikkeld die altijd de optimale aansluitingen biedt. De put is met één blik te inspecteren en het water wordt decennia lang snel en zonder afzettingen afgevoerd. Of kijk eens naar onze betonnen Verkalit zetstenen voor dijklichamen. Nieuw voor Nederland, maar in Duitsland wordt dit veilige hol- en dolsysteem al 40 jaar toegepast. De blokken worden machinaal snel en kostenefficiënt gezet. Onze betonnen bestratingsmaterialen richten zich enerzijds op duurzame verfraaiing van het bebouwde gebied, maar bieden, indien gewenst, dankzij de afstandhouders altijd optimale waterdoorlating, zodat iedereen droge voeten houdt. 

Stap in de inspirerende LBN-wereld van innovatieve afwaterings-oplossingen.


 
Button