Privacy statement

LBN is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. LBN houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt LBN uw gegevens vast. LBN gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van LBN, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht LBN rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij LBN. Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren. 

Klikgedrag en Cookies

Op de websites van LBN worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Dit gebeurt door middel van cookies: kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan LBN haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Functionele cookies (Deze cookies worden gebruikt voor de werking van de website.)

Deze cookie slaat een uniek id op voor het CMS. Het wordt gebruikt voor functionaliteiten zoals inloggen, sitevoorkeuren en het onthouden van ingevulde velden van formulieren op het moment dat er op verzenden wordt geklikt. De cookies zijn geldig tijdens de sessie.

Standaardcookies (Gebruikt voor o.a. analyse voor het optimaliseren van de website)

Google Maps (MPRF, NID, PREF)

Cookies die gegevens opslaan voor gebruik van Google Maps voor bezoekersanalyse en onthouden van voorkeuren. De geldigheid van deze cookies is 2 jaar na plaatsing of update.

Google Analytics (_utma,_utmab,_utmac,_utmaz)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt LBN inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan LBN de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. LBN kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier.

De geldigheid van deze cookies is 2 jaar na plaatsing, 30 minuten na plaatsing, geldig tijdens de sessie en 6 maanden na plaatsing of update. 

Internetsites van derden 

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement 

LBN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.